Προσβλέπουμε στο μήνυμά σας

Έχω διαβάσει την ειδοποίηση προστασίας δεδομένων και συμφωνώ. *

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

VERUM METALLIS INTERNATIONAL GMBH
Silcherstr. 1
D-75397 Simmozheim

Τηλ. +49 (0) 7033 - 474 548 - 0
Φαξ. + 49 (0) 7033 - 406 693 - 8

info@verum-metallis.com