umowy prywatności

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych informujemy o przetwarzaniu danych osobowych.

Jeśli chcesz zmienić ustawienia ochrony danych (wyrażaj zgodę lub już ją cofnij), kliknij tutaj aby zmienić ustawienia.

odpowiedzialny

Verum Metallis International GmbH, Silcherstrasse. 1, 75397 Simmozheim, DE, info@verum-metallis.com, +49 (0) 7033 474548-0

Inspektor ochrony danych

Nasz inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem:

z. Panie Robert Majeric,
Silcherstrasse 1. miejsce
75397 Simmozheim
Telefon: +49 (0) 7033 4066939
E-mail: info@verum-metallis.com

hosting

1 i 1 IONOS SE

Hostujemy naszą stronę internetową za pomocą naszego procesora 1 i 1 IONOS, 1 & 1 IONOS SE, Elgendorfer Str.57, 56410 Montabaur, Niemcy.

Dane połączeń są przetwarzane w celu zapewnienia i dostarczenia strony internetowej. Wyłącznie w celu dostarczenia i udostępnienia strony internetowej dane nie zostaną zapisane po zakończeniu połączenia.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes (bezwzględna techniczna konieczność w celu świadczenia i świadczenia usługi „strona internetowa”, o którą wyraźnie prosisz podczas połączenia) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W celu obsługi strony internetowej dane połączenia i inne dane osobowe są również przetwarzane w ramach różnych innych funkcji lub usług. Wyjaśniono to szczegółowo w kontekście niniejszej deklaracji o ochronie danych dla poszczególnych funkcji lub usług.

Pliki dziennika serwera

Dane połączeń są przetwarzane w celu monitorowania funkcji technicznej i zwiększenia bezpieczeństwa operacyjnego naszego hosta internetowego. Czas przetwarzania jest ograniczony do 21 dni.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes (absolutna techniczna konieczność posiadania pliku dziennika serwera jako podstawowej bazy danych do analizy błędów oraz do środków bezpieczeństwa w ramach usługi „strona internetowa”, o którą wyraźnie prosisz podczas rozmowy telefonicznej) zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Formularz kontaktowy

Na naszej stronie internetowej można skontaktować się z nami bezpośrednio za pomocą formularza kontaktowego. Po wysłaniu formularza kontaktowego osoba odpowiedzialna będzie przetwarzać wprowadzone przez Ciebie dane osobowe w celu przetworzenia Twojego wniosku na podstawie zgody wyrażonej przez Ciebie poprzez przesłanie formularza zgodnie z. Art. 6 ust. 1 lit. RODO do odwołania.
Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podania danych osobowych. Niepowodzenie w dostarczeniu jedynego wyniku polega na tym, że nie prześlesz zgłoszenia i nie możemy go przetworzyć.

Formularz zgłoszeniowy

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość złożenia wniosku online. W celu przetworzenia Twojego wniosku przetwarzamy Twoje dane osobowe podane w formularzu wniosku na podstawie stosunku przed zawarciem umowy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b RODO do odwołania lub przez maksymalnie 6 miesięcy po zakończeniu procesu składania wniosku.

Jeśli wyraźnie zażądasz przechowywania przesłanych dokumentów, dokumenty będą przechowywane przez maksymalnie 18 miesięcy na podstawie prawnej Twojej zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. RODO.

Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podania danych osobowych. Niepodanie jedynego wyniku oznacza, że ​​nie możemy przetworzyć Twojego wniosku.

Twoje dane wnioskodawcy nie będą przekazywane stronom trzecim.

Formularz rejestracyjny

Oferujemy opcję rejestracji na naszej stronie internetowej. Po wysłaniu rejestracji przetwarzamy dane wymienione w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji umowy na podstawie umowy zawartej z rejestracją zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres obowiązywania umowy.

Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podania danych osobowych. Brak przepisu oznacza jedynie, że rejestracja nie jest możliwa.

Brak transmisji danych na rzecz osób trzecich.

służby bezpieczeństwa

Na tej stronie korzystamy z usług dostawców usług bezpieczeństwa, takich jak usługi Captcha, aby uniknąć wpisów innych niż ludzkie i automatycznych.

Google reCAPTCHA

Jeśli wyrazisz zgodę, przetwarzamy za pomocą usługi Google reCaptcha, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia jako współadministrator danych osobowych w celu unikania wpisów nieosobowych i automatycznych. Umożliwiamy usłudze ustawianie plików cookie, zbieranie danych połączenia i danych z przeglądarki internetowej. Ponadto umożliwiamy usłudze obliczenie identyfikatora użytkownika w celu unikalnej identyfikacji użytkownika w kontekście sieci reklamowej obsługiwanej przez Google. Dane są przechowywane na twoim urządzeniu przez okres do dwóch lat.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. RODO. Brak zgody oznacza, że ​​użycie reCaptcha i powiązanych formularzy nie jest możliwe.

Możesz wycofać zgodę, która została już wydana, korzystając z ustawienia prywatności . Zmienić

Grupa Google przekazuje Twoje dane osobowe do Stanów Zjednoczonych. Podstawą prawną przesyłania danych do USA jest Twoja zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 a w połączeniu z art. 6 ust. 1 a RODO. Zanim wyraziłeś zgodę, zostałeś poinformowany, że w Stanach Zjednoczonych nie ma poziomu ochrony danych, który spełnia standardy UE. W szczególności amerykańskie agencje wywiadowcze mogą uzyskać dostęp do twoich danych bez bycia o tym informowanym i bez możliwości podjęcia kroków prawnych przeciwko nim. Z tego powodu Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł w wyroku, że poprzednia decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (Tarcza Prywatności) jest nieważna.

Czcionki internetowe

Google Fonts

Przetwarzamy za pomocą naszego procesora Google Fonts, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia Dane dotyczące połączenia i dane przeglądarki w celu zapewnienia czcionek wymaganych przez przeglądarkę internetową do wyświetlenia strony internetowej. Dane te są przetwarzane tylko przez czas wymagany do wybrania i przesłania czcionek.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes (bezwzględna techniczna konieczność w celu świadczenia i świadczenia usługi „strona internetowa”, o którą wyraźnie prosisz podczas połączenia) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W zakresie, w jakim Google Fonts przetwarza dane niezależnie, Google ponosi wyłączną odpowiedzialność za to. Szczegóły znajdziesz w Polityka prywatności i w FAQ z czcionek Google.

zanurzeń

Youtube

Jeśli wyrazisz zgodę, przetwarzamy za pomocą usługi youtube, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia jako współadministrator danych osobowych w celu odtwarzania filmów na naszej stronie internetowej.

Umożliwiamy usłudze zbieranie danych połączenia, danych z przeglądarki internetowej i umieszczanie reklamowego pliku cookie. Umieszczając reklamowe pliki cookie, Google może obliczyć indywidualny identyfikator użytkownika dla każdego użytkownika. Te dane osobowe, które nadają się do jednoznacznej identyfikacji, są następnie przetwarzane w kontekście sieci reklamowej obsługiwanej przez Google.

Grupa Google przekazuje Twoje dane osobowe do Stanów Zjednoczonych. Podstawą prawną przesyłania danych do USA jest Twoja zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 a w połączeniu z art. 6 ust. 1 a RODO. Zanim wyraziłeś zgodę, zostałeś poinformowany, że w Stanach Zjednoczonych nie ma poziomu ochrony danych, który spełnia standardy UE. W szczególności amerykańskie agencje wywiadowcze mogą uzyskać dostęp do twoich danych bez bycia o tym informowanym i bez możliwości podjęcia kroków prawnych przeciwko nim. Z tego powodu Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł w wyroku, że poprzednia decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (Tarcza Prywatności) jest nieważna.

Jeśli Google przetwarza dalsze niezależne przetwarzanie danych, w szczególności w ramach sieci reklamowej Google, Google ponosi za to wyłączną odpowiedzialność. Szczegóły znajdziesz w Polityka prywatności od Google.

Brak zgody spowoduje, że usługa YouTube nie będzie dla Ciebie dostępna. Możesz wycofać zgodę, która została już wydana, korzystając z ustawienia prywatności . Zmienić

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. RODO.

Mapy Google

Jeśli wyrazisz zgodę, przetwarzamy za pomocą usługi Mapy Google, Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, jako wspólny administrator danych osobowych w celu wyświetlania interaktywnych map na naszej stronie internetowej.

Umożliwiamy usłudze zbieranie danych połączenia, danych z przeglądarki internetowej i umieszczanie reklamowego pliku cookie. Umieszczając reklamowe pliki cookie, Google może obliczyć indywidualny identyfikator użytkownika dla każdego użytkownika. Te dane osobowe, które nadają się do jednoznacznej identyfikacji, są następnie przetwarzane w kontekście sieci reklamowej obsługiwanej przez Google.

Jeśli Google przetwarza dalsze niezależne przetwarzanie danych, w szczególności w ramach sieci reklamowej Google, Google ponosi za to wyłączną odpowiedzialność. Szczegóły znajdziesz w Polityka prywatności od Google.

Brak zgody spowoduje, że usługa Mapy Google nie będzie dostępna. Możesz wycofać zgodę, która została już wydana, korzystając z ustawienia prywatności . Zmienić

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. RODO.

Grupa Google przekazuje Twoje dane osobowe do Stanów Zjednoczonych. Podstawą prawną przesyłania danych do USA jest Twoja zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 a w połączeniu z art. 6 ust. 1 a RODO. Zanim wyraziłeś zgodę, zostałeś poinformowany, że w Stanach Zjednoczonych nie ma poziomu ochrony danych, który spełnia standardy UE. W szczególności amerykańskie agencje wywiadowcze mogą uzyskać dostęp do twoich danych bez bycia o tym informowanym i bez możliwości podjęcia kroków prawnych przeciwko nim. Z tego powodu Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł w wyroku, że poprzednia decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (Tarcza Prywatności) jest nieważna.

Vimeo

Jeśli wyrazisz zgodę, przetwarzamy za pomocą usługi Vimeo, Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA jako wspólny administrator danych osobowych w celu odtwarzania filmów na naszej stronie internetowej.

Umożliwiamy usłudze zbieranie danych połączenia, danych z przeglądarki internetowej i umieszczanie reklamowego pliku cookie. Umieszczając reklamowe pliki cookie, Vimeo może obliczyć indywidualny identyfikator użytkownika dla każdego użytkownika. Te dane osobowe, które nadają się do jednoznacznej identyfikacji, są następnie przetwarzane w ramach sieci reklamowej obsługiwanej przez Vimeo.

Jeżeli Vimeo przeprowadzi dalsze niezależne przetwarzanie danych, w szczególności w sieci reklamowej Vimeo, Vimeo ponosi wyłączną odpowiedzialność za to. Szczegóły znajdziesz w Polityka prywatności autor: Vimeo.

Nieudzielenie zgody oznacza jedynie, że usługa Vimeo nie będzie świadczona. Możesz wycofać zgodę, która została już wydana, korzystając z ustawienia prywatności . Zmienić

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą prawną przesyłania danych do USA jest Twoja zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a) w połączeniu z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zanim wyraziłeś zgodę, zostałeś poinformowany, że w USA nie ma poziomu ochrony danych zgodnego z normami UE. W szczególności amerykańskie agencje wywiadowcze mogą uzyskać dostęp do twoich danych bez bycia o tym informowanym i bez możliwości wniesienia przeciwko nim działań prawnych. Z tego powodu Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł w wyroku, że poprzednia decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (Tarcza Prywatności) jest nieważna.

usługi analizy

Google Analytics

Jeśli wyrazisz zgodę, przetwarzamy za pomocą usługi Google Analytics, Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, jako współodpowiedzialne za Twoje dane osobowe w celu analizy błędów i oceny statystycznej naszej strony internetowej. Brak wyrażenia zgody nie ma bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie serwisu, jednak bez danych statystycznych dalszy rozwój serwisu będzie dla nas utrudniony. Możesz wycofać już udzieloną zgodę, klikając przycisk ustawienia prywatności . Zmienić

Umożliwiamy usłudze zbieranie danych o połączeniu, danych z przeglądarki internetowej oraz danych o dostępnej treści, a także wykonanie oprogramowania analitycznego i przechowywanie danych na twoim urządzeniu. Usługa anonimizuje dane zebrane natychmiast po ich zebraniu i zapewnia nam anonimowe dane w formie statystyk do oceny. Używamy tych statystyk do rozwiązywania problemów i dalszego rozwoju naszej strony internetowej. Dane na twoim urządzeniu są przechowywane przez okres do dwóch lat.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Grupa Google przekazuje Twoje dane osobowe do Stanów Zjednoczonych. Podstawą prawną przesyłania danych do USA jest Twoja zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 a w połączeniu z art. 6 ust. 1 a RODO. Zanim wyraziłeś zgodę, zostałeś poinformowany, że w Stanach Zjednoczonych nie ma poziomu ochrony danych, który spełnia standardy UE. W szczególności amerykańskie agencje wywiadowcze mogą uzyskać dostęp do twoich danych bez bycia o tym informowanym i bez możliwości podjęcia kroków prawnych przeciwko nim. Z tego powodu Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł w wyroku, że poprzednia decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (Tarcza Prywatności) jest nieważna.

Statystyka WP

W celu wyszukiwania i analizowania błędów, oceny wykorzystania i określania środków dla przyszłego rozwoju naszej strony internetowej przetwarzamy Twoje dane za pomocą lokalnego oprogramowania do analizy WP-Statystyki, WordPress.

Ponieważ ta usługa jest narzędziem analizy lokalnej, żadne dane osobowe nie są przekazywane usługodawcy ani stronom trzecim. Ponadto Twoje dane osobowe zostaną zanonimizowane natychmiast po ich zebraniu. W związku z tym przechowywanie danych osobowych nie wykracza poza pierwszy etap przetwarzania.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes (bezwzględna techniczna konieczność w celu świadczenia i świadczenia usługi „strona internetowa”, o którą wyraźnie prosisz podczas połączenia) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Usługi Newsletter

Kliknij wskazówkę

Po wyrażeniu zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania elektronicznej wiadomości bezpośredniej (np. Wysłania newslettera) do odwołania.

Używamy procesora do wysyłania newslettera Kliknij wskazówkę, CLICK-TIP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd's Bush Road, Londyn W6 7NJ, Wielka Brytania.

Podstawą prawną przetwarzania jest podanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. RODO wyraziło zgodę. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku wyrażenia zgody. Nieudzielenie zgody oznacza jedynie, że nie będziesz otrzymywać od nas newslettera.

MailChimp

Po wyrażeniu zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania elektronicznej wiadomości bezpośredniej (np. Wysłania newslettera) do odwołania.

Używamy procesora do wysyłania newslettera MailChimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308, USA.

Podstawą prawną przetwarzania jest podanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. RODO wyraziło zgodę. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku wyrażenia zgody. Nieudzielenie zgody oznacza jedynie, że nie będziesz otrzymywać od nas newslettera.

Podstawą prawną przesyłania danych do USA jest Twoja zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a) w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zanim wyraziłeś zgodę, zostałeś poinformowany, że w USA nie ma poziomu ochrony danych zgodnego z normami UE. W szczególności amerykańskie agencje wywiadowcze mogą uzyskać dostęp do twoich danych bez bycia o tym informowanym i bez możliwości wniesienia przeciwko nim działań prawnych. Z tego powodu Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł w wyroku, że poprzednia decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (Tarcza Prywatności) jest nieważna.

prawo

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie, masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.

O ile nie istnieją przekonujące uzasadnione podstawy przetwarzania z naszej strony, przetwarzanie danych zostanie zatrzymane na podstawie tej podstawy prawnej.

Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych w celu reklamy bezpośredniej. W przypadku sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w celu reklamy bezpośredniej.

Sprzeciw nie ma wpływu na legalność danych przetwarzanych aż do sprzeciwu.

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, klikając przycisk ustawienia prywatności . Zmienić

Jeśli wyrażasz zgodę na otrzymywanie reklam elektronicznych, możesz wycofać swoją zgodę, klikając link rezygnacji z subskrypcji. W takim przypadku przetwarzanie zostanie zatrzymane, chyba że istnieje inna podstawa prawna.

Odwołanie nie ma wpływu na legalność danych przetwarzanych do odwołania.

prawa dotknięte

Masz również prawo do informacji, sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Jeśli podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest twoja zgoda lub zawarta z tobą umowa, masz również prawo do przenoszenia danych.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na temat organów nadzorczych w Unii Europejskiej można znaleźć tutaj.

 

Oświadczenie o ochronie danych na wydarzenia Verum Metallis International GmbH:

Informacje o ochronie danych zdarzeń VMI